ขั้นตอนการจองห้องประชุม

สำหรับผู้ที่ทำการจองไว้และต้องการยกเลิก กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลา 2 วัน ทำการ

1

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก กำหนดชื่อ-รหัสผ่าน และกรอกประวัติผู้ใช้งาน หากลืมรหัสผ่านกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่

2

ตรวจสอบตารางการจอง

ทำการตรวจสอบตารางการจองทุกครั้ง ก่อนทำการจองห้องประชุม

3

ทำการจองห้องประชุม

การจองห้องประชุม เลือกวันที่่ ช่วงเวลา ใช้ห้องประชุม รอเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบอนุมัติ